Publicatie Buitenkant krijgt van Binnenkant

Stichting KEG uit Schijndel geeft bij de gelijknamige expositie van Cindy van Woudenberg en Brigitte Picavet een ruim 50 pagina’s tellend boek uit. Het geeft een goede indruk van het werk van de kunstenaars en het proces dat vooraf ging aan de tentoonstelling. Het boek bevat afbeeldingen, citaten uit ateliergesprekken en bronnen waaruit de kunstenaars putten bij de totstandkoming van hun werk. Het boek heeft een bijzondere vormgeving; het bestaat uit twee delen en kan van beide zijden worden doorgebladerd. Het begint met een persoonlijke introductie van de individuele kunstenaars, gevolgd door een deel waarin werken van beide kunstenaars elkaar afwisselen. De publicatie belichaamt letterlijk de ontmoeting tussen Brigitte Picavet en Cindy van Woudenberg, zoals die in de ateliers heeft plaatsgevonden en zoals die in de inrichting van de tentoonstelling is doorgetrokken. Centraal in het boek staat een essay van Margriet Kemper.

Het boek is uitverkocht. Voor een indruk: klik hier