Artist statement

GESLOTEN BOEKEN In mijn huidige werk spelen onleesbaar gemaakte boeken de hoofdrol. Ik knip en plak pagina voor pagina tot een compacte vorm, na diverse bewerkingen – snijden, zagen en polijsten – wordt deze met was verzegeld. Vaak laten de sculpturen nog flarden tekst zien. Gemaakt uit liefde voor het boek en van een grote verstilde schoonheid, bevragen de objecten de erin opgetekende verhalen, en verwijzen ze ook naar pijn en lijden. Dat waarover niet (meer) gesproken wordt. De objecten worden afhankelijk van de context, opgehangen aan de wand en gepresenteerd op tafels en in kasten of vitrines, die voor dit doel op maat zijn gemaakt.

Het boek belichaamt voor mij ook een verlangen van de mens om zichzelf te overstijgen. Mijn ingreep benadrukt de kwetsbaarheid en fragiliteit hiervan.

WOORD EN BEELD In mijn werk speelt het spanningsveld tussen ervaring / beleving (het fysieke aspect van beelden) en interpretatie / betekenisgeving (taal) een grote rol.

Men moet geduld hebben

met onopgeloste zaken in het hart

en proberen de vragen zelf te koesteren

als gesloten kamers

en als boeken

die in een vreemde taal geschreven zijn

Rilke