Van Boeken de Beenderen Veghel 2021

Installatie Van Boeken de Beenderen kwam tot stand tijdens een artist residency bij de Compagnie in de Wiebenga-silo op de Noordkade te Veghel. De installatie bestond uit een muurtekening op verschillende wanden van de afzonderlijke silo’s en een opstelling van boeksculpturen op wanden, vloeren, tafeltjes en in kisten. De presentatie was onderdeel van een door mijzelf gecureerd project met randprogramma.

(Klik hier voor info over de Compagnie)

Fotografie: Hans Koster