De Kunstpraktijk Veldhoven – Fleurs et folies

FLEURS ET FOLIES, duotentoonstelling met Myrthe Rootsaert, De Kunstpraktijk, Veldhoven, 3 mei t/m 15 juni 2014

persbericht door Aurelia van der Burght

De schilderijen van Brigitte Picavet tonen schoonheid en verval, orde en chaos, licht en duisternis. Deze begrippen, die elkaar lijken uit te sluiten, zijn voor de kunstenaar onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ze bestaan naast elkaar, tegelijkertijd, en brengen aldus een spanningsveld teweeg. In materialen die sterk uiteenlopen, zoals huisstof, afgedankte gebruiksvoorwerpen, oude lappen textiel, en de conventionelere olieverf, pigment en bindmiddel, verbeeldt ze haar bloem- en natuurmotieven.

Myrthe Rootsaert stelt haar werk samen uit verschillende materialen en past daarbij alleen eenvoudige vormen toe. Haar assemblages wekken de suggestie van techniek op. Maar wie in haar werk naar de draadjes en voorwerpjes kijkt, ziet dat er niets echt mechanisch of elektrisch werkt. . Het werk gaat slechts over de spanning die de verhoudingen van de uiteenlopende voorwerpen en volumes oproepen en hun evenwicht. Ook is er altijd een verwijzing naar de natuur aanwezig.

Het is geen toevalligheid dat de twee beeldend kunstenaars in deze expositie samen hun werk tonen. Naast een gedeelde Zeeuwse afkomst, is er bij hen wederzijdse herkenning van gelijksoortige thema’s in elkaars werk. Hoewel niet van dezelfde generatie, zijn ze beiden gefascineerd door het ongerijmde, het naast elkaar bestaan van verschillende werelden, sferen, die slechts door een dunne, zij het ondoordringbare wand van elkaar worden gescheiden. In het werk lijkt de scheidslijn even opgeheven, of de afbakening tijdelijk minder scherp.
Niet alleen in elkaars werk is sprake van herkenning, ook beider voorkeur voor muziek en literatuur is opvallend en overlappend. Myrthe is een groot fan van Blaudzun en herkent de sfeer van zijn songs in haar eigen werk en dat van Brigitte. Ze hoort en ziet er een verlangen in naar het ongrijpbare, waarvan je weet dat het desalniettemin bestaat. De gelijktijdige kwetsbaarheid en kracht veroorzaken een soort wrijving, het is mooi, maar het doet ook pijn.

Al eerder hebben zij in een kunstproject dan ook hun krachten gebundeld. Het boek De Wand van de Oostenrijkse schrijfster Marlen Haushofer vormde daarbij de rode draad. Het een en ander in samenwerking met beeldend kunstenaar Anne-Marie van den Thillart en componist Paul Gelsing.

Info: www.dekunstpraktijk.nl