Bosbes Oss 2018

Samenwerking Muzelinck Centrum voor de Kunsten en woningcorporatie BrabantWonen

Buurtcultuur

Buurtcultuurprojecten zijn bedoeld om te werken aan leefbaarheid, betrokkenheid en saamhorigheid in wijken. Muzelinck Centrum voor de Kunsten uit Oss brengt kunstenaars, bewoners en organisaties samen met als doel de buurt prettiger en levendig te maken. Zo ontstaan duurzame connecties in een wijk en wordt de denk- en zienswijze van bewoners verbreed. Buurtcultuurprojecten hebben artistieke kwaliteit en dienen tegelijkertijd een maatschappelijk belang.

Samen met vormgever Frank Ulijn en met een belangrijke inbreng van bewoners van appartementencomplex Bosbes te Oss (eigendom van woningcorporatie BrabantWonen) is de hal opgeknapt en zijn er vijf cirkelvormige lichtobjecten geplaatst. Twee van de vijf lichtwerken zijn bedrukt met een grafisch ontwerp van een bewoonster. De overige objecten zijn ontworpen in nauw overleg met de bewoners van het gebouw. Realisatie: 2018