Solotentoonstelling – Galerie Stills Nijmegen

Solopresentatie De Verdieping, Galerie Stills, Nijmegen, 3 t/m 31 oktober 2010

Persbericht door Manon Pasmans, directeur Les Fleurs Rebelles, projectmanager Akzo Nobel Art Foundation.

Wie kijkt naar de kunstwerken van Brigitte Picavet zoals het werkje All stripped down wordt meteen getroffen door de fysieke driedimensionale aanwezigheid van het werk. Opgebouwd uit rode en witte balletjes, doppen en deksels, spat het werk van het doek af, de ruimte in. De ronde driedimensionale vormen doen in hun veelheid bijna wellustig, vleselijk en overdadig aan. De ronde vormen lijken te kijker te willen verleiden het werk aan te raken terwijl het tegelijkertijd afstoot; de kunstwerken van Picavet zijn immers opgebouwd uit weggegooid afval.

Sleutelbegrip in het werk van Picavet lijkt dan ook de paradox te zijn. De geometrische en geordende vorm van de cirkel die telkens terugkomt in het werk wordt ondermijnd door de grillige patronen waarin de cirkels worden geordend. Door elkaar heen, op en onder elkaar, bedekt met andere materialen; een wildgroei van ronde vormen die een schoonheid in verval tonen.

Hoe anders zijn haar tweedimensionale werken van toon. Hier heeft de schreeuw plaats gemaakt voor verstilling. Het fysieke en materiele voor het innerlijke. Anders maar toch verwant; opnieuw vormt de cirkel de basis van het werk maar niet langer fysiek en driedimensionaal, niet langer zo nadrukkelijk aanwezig. Het kleurgebruik is van harde primaire kleuren verschoven naar een meer pasteus palet. Plantenstructuren zijn zichtbaar in deze werken, kwetsbaar en weerloos, overgeleverd aan de elementen maar tegelijkertijd in het bezit van een zekere kracht. Ook in deze werken is gewoon huisvuil ingezet als materiaal. Het huisstof dat over de doeken uitgestrooid is, is het restant van een langdurig proces van afbraak en verval, een getuigenis van tijd die verstreken is; opnieuw een schoonheid in verval.