De Kunstpraktijk te Veldhoven nodigt u van harte uit aanwezig te zijn tijdens de feestelijke opening zaterdag 3 mei 2014, 16.00 uur van de expositie

Fleurs & Folies

In deze lente-expositie kan de toeschouwer kennis maken met het intrigerend beeldend werk van twee kunstenaars uit de Brabantse plaats Oss, Brigitte Picavet en Myrthe Rootsaert

De schilderijen van Brigitte Picavet tonen schoonheid en verval, orde en chaos, licht en duisternis. Deze begrippen die elkaar lijken uit te sluiten, zijn voor de kunstenaar onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ze bestaan naast elkaar, tegelijkertijd, en brengen aldus een spanningsveld teweeg. In uiteenlopende materialen, varierend van huisstof, afgedankte gebruiksvoorwerpen, textiel, en meer conventionele technieken zoals olieverf, pigment en bindmiddel, verbeeldt zij haar bloem –en natuurmotieven.

Myrthe Rootsaert stelt haar werk samen uit verschillende materialen en past daarbij alleen eenvoudige vormen toe. Haar assemblages wekken een suggestie van techniek op. Maar wie in haar werk naar de draadjes en voorwerpjes kijkt, ziet dat er niets echt mechanisch of elektrisch werkt. Het werk gaat slechts over de spanning die de verhoudingen van de uiteenlopende voorwerpen en volumes oproepen en hun evenwicht. Ook is er altijd een verwijzing naar de natuur aanwezig. (Tekst: Aurelia van de Burght)