Van 9 t/m 31 juli 2022 vindt in de Notre dame des Arts te Ubbergen nabij Nijmegen de expositie Geheime Tuin plaats. De organisatie is in handen van Monica Croese, beeldend kunstenaar en curator van Weib, projecten die de positie van de vrouw bevragen.

Deelnemers: Astrid van Rijn, Brigitte Picavet, Loes Groothuis, Marie-Louise Elshout, Marieke Noort, Marguerite de Geus, Marjoke van de Plassche en Monica Croese.

Geheime Tuin toont de genezende kracht van de natuur, veilige plekken waar je kunt schuilen. De geheime tuin kan ook in je hart zitten, in je dromen of gedachten.

Een korte toelichting bij mijn aandeel aan de tentoonstelling:

De objecten van Brigitte Picavet zijn gemaakt van boeken. Ze vormen de neerslag van een mystieke ervaring, een gewaarwording die zich maar moeizaam in woorden laat gieten. Om enigszins recht te doen aan het belang van deze ‘stille ervaring’, en de toeschouwer wat tegemoet te treden, hierbij toch een poging. Al laat de in haar werk besloten geheime tuin zich niet meer lezen of kennen via het intellect, en al is de lusthof evenmin fysiek te betreden.

Boeken zijn een bron van informatie en kennis. Boeken verbreden de horizon van de lezer, wat van belang is wordt aan de vergetelheid ontrukt. Boeken vormen ook een toevluchtsoord, een wijkplaats voor de, soms rauwe, werkelijkheid. Maar wat gebeurt er als een boek hermetisch wordt gesloten en onleesbaar is gemaakt? Hoe verhoudt de erin opgeslagen inhoud zich tot de vorm? Leidt kennis van de erin vervatte informatie tot wijsheid? En valt daarover iets te zeggen? Laat dat zich uitdrukken in woorden of in beelden?

Picavet nodigt de kijker uit haar werk te ondergaan met deze vragen in het achterhoofd. Door er omheen en er tussendoor te lopen, door het te bekijken vanuit verschillende invalshoeken, door eraan te ruiken, het te betasten. Er desgewenst bij neer te zitten, met een object in de hand, mogelijk aan het hart gedrukt. Wat vertellen deze hompen papier, de samengeklonterde letters, woorden en zinnen, de verhalen die erin schuilgaan?

Geheime Tuin tentoonstelling